Przejdź do stopki

Informacja GKW w sprawie losowania numerów list

I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej

w Raciążu

z dnia 20 października 2014 r.

 

         Podaję do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list zarejestrowanym w wyborach do rady gminy, listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 z późn. zm.)

 

odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w Raciążu.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                 Wyborczej w Raciążu

                                                              /-/ Bogumiła Grodkiewicz

 

413632