Przejdź do stopki

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raciąż

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

z dnia 23 października 2014 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Raciąż
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Raciążu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raciąż:

 

1. GISZCZAK Ryszard, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Stare Gralewo, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

 

2. ZIÓŁKOWSKA Małgorzata, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

/-/ Bogumiła Grodkiewicz

413627