Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 35.2015

Treść

Zarządzenie Nr 35.2015

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 19 października 2015 r.

 

w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 184 § 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 33.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1.      Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Uniecku  Panią Annę Ossowską – Pólka-Raciąż, zgłoszoną przez Wójta Gminy Raciąż, w związku ze złożona rezygnacją

2.      Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Uniecku Panią Teresę Kawczyńską - Unieck, zgłoszoną przez Wójta Gminy Raciąż.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ

/-/  Ryszard Giszczak

413660