Przejdź do stopki

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2.06.2016 r.

Treść

INFORMACJA

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU

z dnia 2 czerwca 2016 roku

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości, że Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem nr 39/2016 z dnia 30 maja 2016r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Raciążu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 roku w następującym składzie:

 

     1.    Ciarkowska Małgorzata

2.   Drozdowska Justyna

3.   Komorowska Grażyna

4.   Leśniewska Izabela

5.   Rogowska Alicja

6.   Rogowska Grażyna

7.   Wójtowicz Dorota

 

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016r. wybrała na:

-         Przewodniczącego Komisji – Grażynę Komorowską

-         Zastępcę Przewodniczącego – Grażynę Rogowską

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, Ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pokój nr 18), tel. (023) 679–17–17 w godzinach: od 800 – do 1600 od poniedziałku do piątku włącznie.

 

Zgłaszanie kandydatów na radnych do Rady Gminy Raciąż odbywa się do dnia 14 czerwca 2016r. do godziny 2400.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Grażyna Komorowska

413631