Przejdź do stopki

Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Starym Gralewie

Treść

INFORMACJA

 

dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Starym Gralewie

 

Obwodową Komisję Wyborczą powołuje Gminna Komisja Wyborcza spośród wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

 

W skład komisji wchodzi 7 osób, w tym z Urzędu osoba wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku w pokoju Nr 14 (sekretariat) Urzędu Gminy w Raciążu w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Raciąż

   (-) Ryszard Giszczak

413660