Przejdź do stopki

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie losowania numerów list

Treść

I N F O R M A C J A

 

Gminnej Komisji Wyborczej

w Raciążu

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list na podstawie art. 410 § 7 pkt. 2 Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 ze zm.)  zarejestrowanym w wyborach uzupełniających do rady gminy, listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 ze zm.)

 

odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w Raciążu.

 

 

                                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                                  Wyborczej w Raciążu

                                                                               /-/ Grażyna Komorowska 

 

413655