Przejdź do stopki

Wójt Gminy Raciąż podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Szapsk, oznaczonych nr ewid. działek 340/5, 340/6 i 340/7 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Treść

413716