Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Raciąż wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Treść

Pliki do pobrania

430318