Przejdź do stopki

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU z dnia 12 września 2018 roku

Treść

INFORMACJA

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU

z dnia 12 września 2018 roku

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości, że Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Raciążu dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w następującym składzie:

1.      Błaszczak Beata

2.      Cichocka Agnieszka

3.      Czarnecki Bartosz

4.      Kordalska Agnieszka

5.      Kowalski Dariusz

6.      Nawotczyńska Małgorzata

7.      Sobiecka Gabriela

8.      Szumańska Bogumiła Ewa

9.      Żmijewska Gabriela

 

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. wybrała na:

  • Przewodniczącego Komisji – Błaszczak Beata

  • Zastępcę Przewodniczącego – Żmijewska Gabriela

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pokój nr 18), tel. (023) 679–17–17 w godzinach: od 800 – do 1600 od poniedziałku do piątku włącznie oraz w sobotę 15.09.2018r. W godzinach 900-1300

 

Zgłoszenie list kandydatów na radnych do Rady Gminy odbywa się od 13.09.2018r. w godzinach od 800 do 1600 do dnia 17.09.2018r. (oprócz niedzieli), a w tym dniu do godz. 2400 oraz w sobotę 15.09.2018r., w godzinach 900-1300.

 

Zgłoszenie list kandydatów na wójta odbywa się od 13.09.2018r. w godzinach od 800 do 1600 do dnia 26.09.2018r.(oprócz niedziel i sobót z wyjątkiem 15.09.2018r.), a w tym dniu do 2400.

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/ Beata Błaszczak

413655