Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RACIĄŻ z dnia 18 września 2018r.

Treść

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 18 września 2018r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz.754, 1000 i 1349), Wójt Gminy Raciąż podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Numer

obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

 

 

 

1

Miejscowości: Bogucin, Chyczewo, Ćwiersk, Dobrska-Kolonia, Dobrska-Włościany, Kaczorowy, Kiełbowo, Kozolin, Kraśniewo, Nowe Gralewo, Nowe Młodochowo, Stare Gralewo, Stare Młodochowo, Strożęcin, Szapsk, Wępiły, Złotopole

 

Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie

Stare Gralewo 13

09-166 Stare Gralewo

 

 

 

2

 

Miejscowości: Charzyny, Jeżewo-Wesel, Kocięcin Brodowy, Kocięcin-Tworki, Kodłutowo, Nowy Komunin, Sikory, Stary Komunin, Szczepkowo, Unieck

 

Szkoła Podstawowa w Uniecku

Unieck 80; 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

 

3

 

Miejscowości: Bielany, Druchowo, Koziebrody, Malewo, Mała Wieś, Młody Niedróż, Stary Niedróż

 

Szkoła Podstawowa w Koziebrodach

Koziebrody 5; 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

4

 

Miejscowości: Budy Kraszewskie, Cieciersk, Folwark-Raciąż, Kiniki, Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo Podborne, Kraszewo-Sławęcin, Kraszewo-Rory, Łempino, Łempinek, Pęsy, Pólka-Raciąż,

Sierakowo, Witkowo, Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki

 

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64

09-140 Raciąż

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych

 

 

 

 

5

 

Miejscowości: Draminek, Drozdowo, Grzybowo, Kossobudy, Krajkowo-Budki, Krajkowo, Kruszenica, Lipa, Zdunówek, Żychowo

 

Szkoła Podstawowa w Krajkowie

Krajkowo 8

09-140 Raciąż

 

 

 

 

6

 

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie Kraszewo-Czubaki 23a

09-140 Raciąż

Obwód utworzony tylko dla pacjentów i pensjonariuszy

 

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie

Kraszewo-Czubaki 23 a

09-140 Raciąż

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I, najpóźniej do dnia 8 października 2018r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Raciąż najpóźniej do dnia 12 października 2018r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ

 

Ryszard Giszczak

 

413660