Przejdź do stopki

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 września 2018 roku

Treść

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 26 września 2018 roku

 

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do rad powiatów

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu ciechanowskiego i płońskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000, 1349)

odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I, ul. 17 Stycznia 7, pokój 301.


 

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie przekazana terytorialnym komisjom wyborczym oraz podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I oraz opublikowana na stronie internetowej www.ciechanow.pkw.gov.pl.


 

Komisarz Wyborczy

w Ciechanowie I

/-/Mariusz Waldemar Królikowski

413631