Przejdź do stopki

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu z dnia 1 października 2018 r.

Treść

 

 

I N F O R M A C J A

 

Gminnej Komisji Wyborczej

w Raciążu

z dnia 1 października 2018 r.

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raciąż, niespełniających żadnego
z warunków, określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, ze zm.)

 

odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 1400 , w pokoju nr 18,
w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Raciążu.

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji

Wyborczej w Raciążu

 

/-/ Beata Błaszczak

 

413655