Przejdź do stopki

INFORMACJA WÓJTA GMINY RACIĄŻ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o prawie do głosowania przez pełnomocnika oraz głosowaniu korespondencyjnym

Treść

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

o prawie do głosowania przez pełnomocnika oraz głosowaniu korespondencyjnym

 

         W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Informuję:

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75  lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Raciąż najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

 

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1724).

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

           a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym                             przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

 

                                                                                    Wójt Gminy Raciąż

                                                                                  /-/  Zbigniew Sadowski

430316