Przejdź do stopki

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Treść

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Raciąż


   Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr żłobków
i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dane dotyczące żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Raciąż dostępne są w rejestrze po kliknięciu w poniższy link:   

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=31420102

430318