Przejdź do stopki

Upubliczniony wykaz osób

Treść

Wykaz osób 2018

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wykaz osób

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Wykaz osób

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Wykaz osób

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Wykaz osób

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

413716