Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Raciąż wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dotyczy następujących projektów: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk

413660