Przejdź do stopki

Uchwała Nr III/3/2010

Treść

                                          xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A  Nr III/3/2010

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 grudnia 2010 r.

 

w sprawie: ustalenia składu liczbowego i powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż  u c h w a l a,  co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się składy liczbowe komisji Rady Gminy Raciąż, jak niżej:

 

1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego        -  6 osób;

2. Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego               -  5 osób;

3. Komisja do Spraw Zagrożeń Społecznych              -  6 osób;

4. Komisja Budżetowa i Finansów                              -  6 osób;

5. Komisja Rewizyjna                                                 -  5 osób.

 

 

§ 2

 

I.    KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

 

      1.  Ciarczyński Andrzej

      2.  Bańka Przemysław

      3.  Konieckiewicz Krzysztof

      4.  Kędzierski Janusz

      5.  Szczypa Jacek

      6.  Szerszeniewska Bożena

 

II.   KOMISJA DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

      1.  Gralewicz Zbigniew

      2.  Kleniewski Robert

      3.  Lewandowski Eugeniusz

      4.  Krajewski Wojciech

       5.   Ptasik Eugeniusz

-   2   -

 

III. KOMISJA DO SPRAW ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH:

     1.   Kleniewski Robert

     2.   Gralewicz Zbigniew

     3.   Kleniewska Barbara

     4.   Marcinkowski Janusz

     5.   Ptasik Eugeniusz

     6.   Kędzierski Janusz

 

IV. KOMISJA BUDŻETOWA I FINANSÓW:

     1.   Maćkiewicz Jerzy

     2.   Kleniewska Barbara

     3.   Szerszeniewska Bożena

     4.   Konieckiewicz Krzysztof

     5.   Bańka Przemysław

     6.   Szczypa Jacek

 

V.  KOMISJA REWIZYJNA:

     1.   Ciarczyński Andrzej

     2.   Krajewski Wojciech

     3.   Lewandowski Eugeniusz

     4.   Maćkiewicz Jerzy

     5.   Marcinkowski Janusz

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Jarosław Jaworski

 

321098