Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr II.3.2014

Treść

U C H W A Ł A  Nr II.3.2014

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 5 grudnia 2014R.

 

w sprawie: ustalenia składu liczbowego i powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Raciąż.

 

         Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się składy liczbowe komisji Rady Gminy Raciąż, jak niżej:

 

1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego        -  6 osób;

2. Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego               -  5 osób;

3. Komisja do Spraw Zagrożeń Społecznych               -  6 osób;

4. Komisja Budżetowa i Finansów                              -  6 osób;

5. Komisja Rewizyjna                                                  -  5 osób.

§ 2

I.    KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

      1.  Lewandowski Eugeniusz

      2.  Sikorski Krzysztof

      3.  Krajewski Wojciech

      4.  Szczepańska Grażyna

      5.  Brdak Krzysztof

      6.  Kędzierski Janusz

II.   KOMISJA DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

      1.  Szczypa Jacek

      2.  Ptasik Eugeniusz

      3.  Kleniewski Robert

      4.  Cichowski Jerzy

       5.   Gadomski Jacek

III. KOMISJA DO SPRAW ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH:

     1.   Marcinkowski Janusz

     2.   Rogowska Grażyna

     3.   Gadomski Jacek

     4.   Ptasik Eugeniusz

     5.   Muchyńska Teresa

     6.   Kleniewski Robert

IV. KOMISJA BUDŻETOWA I FINANSÓW:

     1.   Muchyńska Teresa

     2.   Kędzierski Janusz

     3.   Szczypa Jacek

     4.   Szczepańska Grażyna

     5.   Brdak Krzysztof

     6.   Kędzierski Janusz

V.  KOMISJA REWIZYJNA:

     1.   Krajewski Wojciech

     2.   Marcinkowski Janusz

     3.   Cichowski Jerzy

     4.   Lewandowski Eugeniusz

     5.   Rogowska Grażyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    Jarosław Jaworski

 

321098