Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.20.2015

Treść

UCHWAŁA  Nr IV.20.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 

         Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz § 68, pkt 1 Statutu Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Raciąż na 2015 rok, zgodnie  z załącznikami nr: 1 - 5 – do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się stałym Komisjom Rady Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

Zalacznik_Nr_1.doc 30 KB
Zalacznik_Nr_2.doc 27.5 KB
Zalacznik_Nr_3.doc 28.5 KB
Zalacznik_Nr_4.doc 28.5 KB
Zalacznik_Nr_5.doc 29 KB
320059