Przejdź do stopki

Uchwała Nr.III.25.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Treść

                             

U C H W A Ł A  Nr III.25.2018

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 grudnia  2018r.

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr II.11.2018r. Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018r.w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 

                    Na podstawie art. 25, ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 994 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W § 2.1. Uchwały Nr II.11.2018r. Rady Gminy Raciąż z dni 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych skreśla się  słowo:  „nieusprawiedliwionej”.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gmin

                                                                                                              Teresa Muchyńska

                                             

320073