Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2022

Treść

Budowa Elektrowni Słonecznej PV Kocięcin Brodowy

o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła – promieniowania słonecznego, na działkach o nr ewid. 152, 157, 158 w obrębie Kocięcin Brodowy, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

na działce nr ew. 46, 47, 48, 80, 90/2, 90/4, 90/5, 91/1, 102, 104, 109, 110 (obręb 0019) w obrębie ew. Kiniki, Gmina Raciąż, na działce nr ew. 203/1 (obręb 0037) w obrębie ew. Łempin, Gmina Raciąż, na działce nr ew. 7/1 (obręb 0056) w obrębie ew. Witkowo, Gmina Raciąż oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kiniki (0019), Łempin (0037), Witkowo (0056) proj. Kiniki IIIb)

Pliki do pobrania

Obwieszczenie 58.03 KB
413716