Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2023

Treść

Obwieszczenie – zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN na działkach

nr ewid. 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 1521, 1532/4, 1533/3, 1535, 1536, 1537/1, 2002, 2005/2, 2005/11, 2005/12, 2006/2, 2006/3, 2007, 2008, 2009, 2010/2, 2010/3, 2011, 2026/1, 2056, 2057/3, 2057/4, 2058, 2025/147, 2026/1 położonych w miejscowości Raciąż, gm. Miasto Raciąż oraz na działkach nr ewid. 21, 24/1, 30/5, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 37, 39/2, 42/2, 44/8, 44/14, 55/2, 90/2, 90/3, 90/4, 91/3, 91/4, 91/6, 92/2, 92/3, 92/4, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96, 26/2, 42/1, 43, 44/3, 44/4, 55/1, 75/1 położonych w miejscowości Sierakowo, gm. Raciąż.

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce

nr ew. 46, 47, 48, 80, 90/2, 90/4, 90/5, 91/1, 102, 104, 109, 110 (obręb 0019) w obrębie ew. Kiniki, Gmina Raciąż, na działce nr ew. 203/1 (obręb 0037) w obrębie ew. Łempin, Gmina Raciąż, na działce nr ew. 7/1 (obręb 0056) w obrębie ew. Witkowo, Gmina Raciąż oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kiniki (0019), Łempin (0037),Witkowo (0056)” (proj. Kiniki IIIb)

413716