Przejdź do stopki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść

W nawiązaniu do zamieszczonego na naszej stronie w dniu 29 września 2022 r.

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU” dot. zadania pn.:

  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

informuję o braku złożonych ofert od Wykonawców.

 

W związku z powyższym Zamawiający  unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/ mgr Zbigniew Sadowski

413716