Przejdź do stopki

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 złotych od 2022 r.

Treść

Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany (III postępowanie)

Uwaga: Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 01/2021/355/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania

430318