Przejdź do stopki

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 złotych od 2021 r.

Treść

PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RACIĄŻ w 2021 r. (5 części)

Zamówienie przewidziane do udzielenia w 5 oddzielnych częściach (w ramach pięciu oddzielnych umów): Cz. 1) Rozbudowa dróg gminnych Nr 311260W – Zdunówek 1 oznaczonej nr ewid. działki 8 oraz Nr 311261W – Zdunówek 2 oznaczonej nr ewid. działki 18. Cz. 2) Rozbudowa drogi gminnej Nr 301083W relacji Żychowo – Kodłutowo oznaczonej nr ewid. działek 98 i 110 w miejscowości Żychowo. Cz. 3) Przebudowa drogi oznaczonej nr ewid. działki 24 w miejscowości Kraszewo Gaczułty. Cz. 4) Przebudowa drogi gminnej nr 301018W relacji Jeżewo Wesel - Gradzanowo Włościańskie oznaczonej nr ewid. działki 61 w miejscowości Jeżewo Wesel. Cz. 5) Rozbudowa drogi gminnej Nr 301080W relacji Koziebrody – Młody Niedróż.

„REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ – 2 CZĘŚCI”

Część I - Remont budynku strażnicy OSP Bogucin Część II - Remont budynku w miejscowości Szapsk Zadanie 1) Remont budynku gminnego na działce o nr ewid. 1/1 w miejscowości Szapsk – KGW Zadanie 2) Remont budynku strażnicy OSP w Szapsku, działka nr 1/1 uwaga: w ramach części nr II należy wycenić i wykonać łącznie dwa zadania - dalszy podział w części II nie jest dopuszczalny

„REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ”

Zamówienie przewidziane do udzielenia w pięciu oddzielnych częściach - w ramach pięciu oddzielnych umów uwaga: w ramach części nr III należy wycenić i wykonać łącznie dwa zadania - dalszy podział w ramach części III nie jest dopuszczalny Część I - Remont budynku strażnicy OSP Bogucin Część II - Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 88/1 w miejscowości Druchowo Część III - Remont budynku w miejscowości Szapsk Zadanie 1) Remont budynku gminnego na działce o nr ewid. 1/1 w miejscowości Szapsk – KGW Zadanie 2) Remont budynku strażnicy OSP w Szapsku, działka nr 1/1 Część IV - Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 424 w miejscowości Szczepkowo Część V - Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Uniecku na działce o nr ewid. 219 w miejscowości Unieck

430318