Przejdź do stopki

Zarządzenia Wójta Gminy 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 30.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 180.2022 Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.

413716