Przejdź do stopki

Zarządzenia Wójta Gminy - starsze

Treść

Zarządzenie Nr 6.2018

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

ZARZĄDZENIE Nr 39.2017

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 20.2017

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie, Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Uniecku

ZARZĄDZENIE NR 15.2016

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

Zarządzenie Nr 15.2016

Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

ZARZĄDZENIE Nr 5.2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż.

Zarządzenie Nr 24.2015

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

413716