Przejdź do stopki

Raport o stanie Gminy Raciąż za 2022 rok

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2022 ROK

 

            Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
Wójt Gminy Raciąż informuje, o sporządzonym Raporcie o stanie Gminy Raciąż.

            Zgodnie z art. 28aa ust.4 Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

            Mieszkaniec, który zechciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, które musi być poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy (data zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym).

Raport wraz ze wzorem zgłoszenia do udziału w debacie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciąż.

Pliki do pobrania

Raport o stanie Gminy Raciąż za 2022 rok 2795.78 KB
Zgłoszenie 13.02 KB
Lista podpisów 13.14 KB
430316