Przejdź do stopki

Raport o stanie Gminy Raciąż za 2019 rok

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

 

            Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15zzzzzz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Wójt Gminy Raciąż informuje, o sporządzonym Raporcie o stanie Gminy Raciąż.

            Zgodnie z art. 28aa ust.4 Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż, w dniu 15 lipca 2020 r.

            Mieszkaniec, który zechciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, które musi być poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (tj. do 14 lipca 2020 r.), podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

            Raport wraz ze wzorem zgłoszenia do udziału w debacie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Raport o stanie Gminy Raciąż za 2019 rok 1691.17 KB
Zgłoszenie 12.94 KB
Lista podpisów 12.97 KB
413716