Przejdź do stopki

Obwieszczenie – Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Rokitnica w km 6+990 wzdłuż linii kolejowej nr 27 w km 49+028 na działkach nr ew. 97/4 obręb 0025 Kozolin i 189 obręb 0017 Kaczorowy,

Treść

430316