Przejdź do stopki

Uchwały 2010

Treść

Uchwała Nr XXXV/231/2010

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciąż na lata 2010-2012 z perspektywą do 2032 r."

Uchwała Nr XXXVII/244/2010

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uchwała Nr XXXVII/241/2010

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym

321091