Przejdź do stopki

Uchwały 2021

Treść

UCHWAŁA Nr XXVII.206.2021 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie niewyrażenia woli przejęcia przez Gminę Raciąż od Skarbu Państwa -Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntowych stanowiących drogi dojazdowe, opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej Nr 60" na terenie gminy Raciąż oraz niewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.

328214