Przejdź do stopki

Zarządzenia Wójta Gminy - starsze

Treść

Zarządzenie Nr 7.2015

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

Zarządzenie Nr 33/2014

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014r.

Zarządzenie Nr 36/2013

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż"

Zarządzenie Nr 34/2013

w sprawie zwrotu kosztów przejazdów za realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła/ośrodek – dom.

363581