Przejdź do stopki

Uchwały 2009

Treść

Uchwała Nr XXVI/178/2009

w sprawie: przystąpienia Gminy Raciąż do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013...

Uchwała Nr XXVI/170/2009

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw...

Uchwała Nr XXVI/169/2009

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych...

320060