Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2018

Treść

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dwunastu kurników do chowu drobiu-brojlera o łącznej liczbie 360 000 stanowisk/cykl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:silosy paszowe, zbiorniki bezodpływowe do magazynowania ścieków przemysłowych oraz stacji magazynowo-redukcyjnej gazu propan-butan z 24 zbiornikami o pojemności 6400 l/każdy z przyłączami w miejscowości Bogucin gmina Raciąż na działkach ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 72

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż

Budowa budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dwunastu kurników do chowu drobiu-brojlera o łącznej liczbie 360 000 stanowisk/cykl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:silosy paszowe, zbiorniki bezodpływowe do magazynowania ścieków przemysłowych oraz stacji magazynowo-redukcyjnej gazu propan-butan z 24 zbiornikami o pojemności 6400 l/każdy z przyłączami w miejscowości Bogucin gmina Raciąż na działkach ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 72

Obwieszczenie

Budowa i przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz przebudowa linii oświetleniowej w miejscowości Bielany

Obwieszczenie

Budowa linii kablowej nn i złącza kablowo-pomiarowego, po działkach o nr ewid. 1674/31, 1674/38, 1674/35, położonych w miejscowości Folwark-Raciąż (do zasilenia budynku gospodarczego na dz. o nr ewid. 1674/35)

430316