Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2018

Treść

Obwieszczenie

Budowa i przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz przebudowa linii oświetleniowej w miejscowości Bielany.

Obwieszczenie

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w miejscowości Folwark-Raciąż, gmina Raciąż.

Obwieszczenie

Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WCI_RACIAZ_KRASZEWOFALKI/3233 (OPL_BKRASZEWO_GN)

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż

Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie Centrum Medycznego Grupa Zdrowie na działce nr ewid. 105/2 w miejscowości Kraszewo-Czubaki 23, 09-140 Raciąż, powiat płoński.

430316