Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2020

Treść

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu R-4 na działce nr 523 w obrębie Unieck, gm. Raciąż, oczyszczonych ścieków bytowych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków w Uniecku, gm. Raciąż powiat płoński. woj. mazowieckie

430316