Przejdź do stopki

Obwieszczenia 2020

Treść

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków z Centrum Medycznego Grupa Zdrowie w Kraszewie Czubakach wylotem do rzeki Raciążnicy w km 39+945 zlokalizowanego na terenie działki nr 172 obręb Kraszewo-Czubaki

430316