Przejdź do stopki

Uchwały 2005

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIII/172/2005

U C H W A Ł A  Nr XXIII/172/2005 RADY GMINY RACIĄŻ  z dnia 14 czerwca 2005r.  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie g

U C H W A Ł A Nr XXIII/173/2005

U C H W A Ł A  Nr XXIII/173/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 14 czerwca 2005 r.     w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.         &

U C H W A Ł A Nr XXIII/174/2005

U C H W A Ł A  Nr XXIII/174/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż Z dnia 14 czerwca 2005 r.   w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.          

U C H W A Ł A Nr XXI/146/2004

U C H W A Ł A  Nr XXI/146/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady  Gminy  Raciąż z dnia 30 grudnia 2004 roku   w  sprawie   uchwalenia   budżetu  gminy  na   2005   rok &

U C H W A Ł A Nr XXII/151/2005

 U C H W A Ł A  Nr XXII/151/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2005 r.     w sprawie: rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania         &n

UCHWAŁA Nr XXII/153/2005

UCHWAŁA Nr   XXII/153/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 30 marca 2005 r.   w sprawie przyjęcia "Program Ochrony Środowiska do 2011" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami  w Gminie Raciąż na lata 2004

UCHWAŁA Nr XXII/154/2005

UCHWAŁA Nr   XXII/154/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> RADY GMINY  RACIĄŻ z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia zmian w  Strategii Rozwoju Gminy Raciąż.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 19

U C H W A Ł A Nr XXII/155/2005

U C H W A Ł A Nr  XXII/155/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy w Raciążu z dnia 30  marca 2005 roku   w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej         &n

U C H W A Ł A Nr XXII/156/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXII/156/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  w Raciążu z dnia 30 marca 2005 roku    w sprawie zbycia nieruchomości.    Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 marc

U C H W A Ł A Nr XXII/157/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXII/157/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  w Raciążu z dnia 30 marca 2005 roku   w sprawie zbycia nieruchomości w Grzybowie.   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 ma

Uchwała Nr XXII /158 /2005

Uchwała Nr   XXII   /158 /2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy w Raciążu z dnia 30 marca 2005r   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Rac

UCHWAŁA Nr XXII/161/2005

UCHWAŁA  Nr XXII/161/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2005 r.    w sprawie:  zmiany Uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Raciąż   z   dnia   6 grudnia 2002r.  &

321103