Przejdź do stopki

Uchwały 2019

Treść

UCHWAŁA NR X.77.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

321091