Przejdź do stopki

Uchwały 2004

Treść

UCHWAŁA Nr X/83/2003

UCHWAŁA Nr X/83/2003 RADY GMINY  W  RACIĄŻU z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej do naliczania opłat adiacenckich.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

U C H W A Ł A Nr X/82/2003

U C H W A Ł A  Nr  X/82/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy w Raciążu z dnia 08 grudnia 2003 roku     w sprawie:  podatku od posiadania psów              

U C H W A Ł A Nr X/80/2003

U C H W A Ł A  Nr X/80/2003 Rady Gminy w Raciążuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 08 grudnia 2003 roku     w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości             &

U C H W A Ł A Nr X/79/2003

U C H W A Ł A   Nr X/79/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy w Raciążu z dnia 08 grudnia 2003 roku     w sprawie: przyjęcia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004 rok   &

U C H W A Ł A Nr XX/137/2004

U C H W A Ł A   Nr  XX/137/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady  Gminy  Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku   w sprawie:  ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  

U C H W A Ł A Nr XX/139/2004

U C H W A Ł A  Nr XX/139/2004 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku     w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach        &nb

U C H W A Ł A Nr XX/141/2004

U C H W A Ł A  Nr XX/141/2004 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 roku     w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach        &nbs

U C H W A Ł A Nr XX/136/2004

U C H W A Ł A  Nr  XX/136/2004 Rady Gminy  Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 10 grudnia 2004 roku     w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości           &n

UCHWAŁA Nr XX/142/2004

UCHWAŁA Nr XX/142/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> RADY GMINY W RACIĄŻU z dnia 10 grudnia  2004r.     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     Na podstawie art. 41 ust. 2

U C H W A Ł A Nr XX/143/2004

U C H W A Ł A  Nr XX/143/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2004 r.     w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z i

U C H W A Ł A Nr IX/69/2003

U C H W A Ł A   Nr IX/69/2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy w Raciążu z dnia 30 września 2003 roku     w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu gminy Raciąż oraz rodzaju i szczegółowości materiał

413716