Przejdź do stopki

Uchwały 2006

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIX/213/2006

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> U C H W A Ł A  Nr XXIX/213/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 22 lutego 2006r.     w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Raciąż do złożenia wniosku        &nbs

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2006

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 22 lutego 2006r.  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   w sprawie ustanowienia drogi  w Starym Gralewie     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o s

U C H W A Ł A Nr XXIX/211/2006

U C H W A Ł A  Nr XXIX/211/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 22 lutego 2006 r.         w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.        &

U C H W A Ł A Nr XXIX/210/2006

                            U C H W A Ł A  Nr XXIX/210/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z d

U C H W A Ł A Nr XXIX/209/2006

                           U C H W A Ł A  Nr XXIX/209/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 22

UCHWAŁA NR XXIX/208/2006

                     UCHWAŁA NR XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż   w sprawie Regulaminu utr

U C H W A Ł A Nr XXX/219/2006

U C H W A Ł A  Nr XXX/219/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2006 r.     w sprawie: skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.           &

U C H W A Ł A Nr XXX/218/2006

                           U C H W A Ł A  Nr XXX/218/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 31

U C H W A Ł A Nr XXX/217/2006

U C H W A Ł A  Nr XXX/217/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2006 r.     w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Raciąż  z  organizacjami  pozarządow

U C H W A Ł A Nr XXX/216/2006

U C H W A Ł A  Nr XXX/216/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2006 r.     w sprawie:   zryczałtowanej diety dla sołtysów.             

U C H W A Ł A Nr XXX/215/2006

U C H W A Ł A  Nr XXX/215/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                &n

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2006

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 kwietnia 2006 roku     w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Krajkowo na lata 2006 - 2016”.     Na podstawie art.

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2006

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 kwietnia 2006 roku   w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Raciąż.   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

U C H W A Ł A Nr XXXI/221/2006

                        U C H W A Ł A  Nr XXXI/221/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/220/2006

Uchwała Nr XXXI/220/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 kwietnia  2006r.     w sprawie : odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż.   Na podstawie art.

U C H W A Ł A Nr XXXII/ 227/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXII/ 227/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  w Raciążu z dnia 25 kwietnia 2006 roku   w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Stożęcinie.    Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9,

U C H W A Ł A Nr XXXII/226/2006

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> U C H W A Ł A  Nr  XXXII/226/2006 RADY GMINY RACIĄŻ   z dnia 25 kwietnia 2006r.     w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiąz

U C H W A Ł A Nr XXXII/225/2006

  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> U C H W A Ł A  Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2006 r.     w sprawie: rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania       &n

413716