Przejdź do stopki

Uchwały 2008

Treść

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2008

W sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

UCHWAŁA Nr XXIV/154/2008

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ...

UCHWAŁA Nr XV/111/2008

W sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Raciąż, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

413716