Przejdź do stopki

Uchwały 2005

Treść

U C H W A Ł A Nr XXVIII/201/2005

U C H W A Ł A   Nr XXVIII/201/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady  Gminy  Raciąż z dnia 30 grudnia 2005 roku    w  sprawie   uchwalenia   budżetu  gminy  na   2006 

U C H W A Ł A Nr XXVII/195/2005

U C H W A Ł A Nr XXVII/195/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 09 grudnia 2005 roku     w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach         &n

U C H W A Ł A Nr XXVII/194/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVII/194/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 09 grudnia 2005 roku     w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach    

U C H W A Ł A Nr XXVII/193/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVII/193/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 09 grudnia 2005 roku     w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach        &

U C H W A Ł A Nr XXVII/192/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXVII/192/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 09 grudnia 2005 roku   w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów         &n

UCHWAŁA Nr XXVII/191/2005

UCHWAŁA  Nr XXVII/191/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia  09 grudnia 2005 roku   w sprawie: określenia stawek opłaty targowej               Na po

U C H W A Ł A Nr XXVII/190/2005

U C H W A Ł A   Nr  XXVII/190/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia  09 grudnia 2005 roku   w sprawie:  wprowadzenia opłaty administracyjnej          &nbs

U C H W A Ł A Nr XXVII/189/2005

U C H W A Ł A   Nr XXVII/189/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady  Gminy  Raciąż z dnia 09 grudnia 2005 roku   w sprawie:  ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych      &n

U C H W A Ł A Nr XXVII/188/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVII/188/2005 Rady Gminy  Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 09 grudnia 2005 roku     w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości         &nb

UCHWAŁA Nr XXIV/176/2005

UCHWAŁA Nr  XXIV/176/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 29 lipca 2005 roku     w sprawie : zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

UCHWAŁA Nr XXIV/177/2005

UCHWAŁA Nr  XXIV/177/2005 Rady  Gminy Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 29 lipca 2005 roku    w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie

U C H W A Ł A Nr XXIII/ 163/2005

    U C H W A Ł A  Nr XXIII/ 163/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  w Raciążu z dnia 14 czerwca 2005 roku    w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w S

U C H W A Ł A Nr XXIII / 165 /2005

U C H W A Ł A  Nr XXIII / 165 /2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  w Raciążu z dnia 14 czerwca 2005 roku   w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Starym Gralewie.   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit a us

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2005

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 14 czerwca 2005 roku   w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.             Na

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2005

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2005 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 14 czerwca 2005r.  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stare i Nowe Gralewo na lata 2005-2015.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

U C H W A Ł A Nr XXIII/168/2005

U C H W A Ł A  Nr XXIII/168/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż Z dnia 14 czerwca 2005 r.   w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami          

413716