Przejdź do stopki

Uchwały 2010

Treść

Uchwała Nr V/19/2010

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XLI/313/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr V/18/2010

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIV/152/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała NR XLI/318/2010

w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 1990 roku w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Raciąż.

Uchwała Nr XLI/315/2010

sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciąż oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

430318