Przejdź do stopki

Uchwały 2009

Treść

Uchwała Nr XXVIII/193/2009

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uchwała Nr XXVIII/194/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.

Uchwała Nr XXVIII/197/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie.

Uchwała Nr XXVIII/198/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/21/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Koziebrodach i Publicznego Gimnazjum w Koziebrodach.

Uchwała Nr XXVIII/199/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/22/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Krajkowie i Publicznego Gimnazjum w Krajkowie.

Uchwała Nr XXVIII/200/2009

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Uniecku i Publicznego Gimnazjum w Uniecku.

Uchwała Nr XXIX/201/2009

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż

Uchwała Nr XXVI/180/2009

w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Raciąż i Gminy Miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

413716