Przejdź do stopki

Uchwały 2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIX.198.2017

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV.177.2017 z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Raciąż: nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr działki 288/6

UCHWAŁA NR XXIX.199.2017

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr Ci.423.2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXX.206.2017

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/2012. Rady Gminy Raciąż z dnia 20 listopada 2012 r. , Uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r.

320073