Przejdź do stopki

Uchwały 2006

Treść

U C H W A Ł A Nr XXXIII/238/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/238/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.   w sprawie:   podziału gminy na obwody głosowania.             &n

U C H W A Ł A Nr XXXIII/237/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/237/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.     w sprawie:  ustalenia okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

U C H W A Ł A Nr XXXIII/236/2006

     U C H W A Ł A  Nr XXXIII/236/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.       w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.  

U C H W A Ł A Nr XXXIII/235/2006

 U C H W A Ł A  Nr XXXIII/235/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.     w sprawie: skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.          &n

U C H W A Ł A Nr XXXIII/234/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/234/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.       w sprawie:  skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Raciąż.         

U C H W A Ł A Nr XXXIII/233/2006

 U C H W A Ł A  Nr XXXIII/233/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.     w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raciąż.       

U C H W A Ł A Nr XXXIII/232/2006

 U C H W A Ł A  Nr XXXIII/232/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 r.     w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.              Na po

UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2006

UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> RADY GMINY RACIĄŻ z dnia  13 czerwca 2006 r.     w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Raciąż     Na

UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2006

UCHWAŁA  Nr XXXIII/230/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 roku   w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gmi

U C H W A Ł A Nr XXXIII/229/2006

U C H W A Ł A   Nr XXXIII/229/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 13 czerwca 2006 roku     w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu gminy Raciąż oraz rodzaju i szczegółowości mate

U C H W A Ł A Nr XXXIV/245/2006

 U C H W A Ł A  Nr XXXIV/245/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 23 czerwca 2006 r.     w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raciąż.        &

U C H W A Ł A Nr XXXIV/244/2006

 U C H W A Ł A  Nr XXXIV/244/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 23 czerwca 2006 r.   w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raciąż.         &

U C H W A Ł A Nr XXXIV/243/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXIV/243/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 23 czerwca 2006 r.   w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raciąż.         &nb

U C H W A Ł A Nr XXXIV/241/2006

U C H W A Ł A Nr XXXIV/241/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 23 czerwca 2006 roku   w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż oraz  o przebiegu wykonania plan

U C H W A Ł A Nr XXXIV/239/2006

 U C H W A Ł A Nr XXXIV/239/2006  Rady Gminy Raciąż  z dnia 23  czerwca 2006 rokuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Płońskiego w 2006 roku.  

UCHWAŁA Nr I/2/2006

UCHWAŁA  Nr I/2/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2006 r.     w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raciąż.            

U C H W A Ł A Nr I/1/2006

 U C H W A Ł A   Nr I/1/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2006r.   w sprawie:  wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż.          &nb

321091