Przejdź do stopki

Uchwały 2006

Treść

UCHWAŁA NR III/14/2006

UCHWAŁA  NR III/14/2006 Rady Gminy Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

U C H W A Ł A Nr III/13/2006

U C H W A Ł A  Nr III/13/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                &nb

U C H W A Ł A Nr III/12/2006

U C H W A Ł A   Nr  III/12/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia  12 grudnia 2006 roku   w sprawie:  wprowadzenia opłaty administracyjnej           

U C H W A Ł A Nr III/11/ 2006

U C H W A Ł A  Nr III/11/ 2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 12 grudnia 2006 roku   w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów         &n

UCHWAŁA Nr III/10/2006

UCHWAŁA  Nr III/10/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia  12 grudnia 2006 roku   w sprawie: określenia stawek opłaty targowej               Na podst

U C H W A Ł A Nr III/9/2006

U C H W A Ł A   Nr  III/9/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady  Gminy  Raciąż z dnia 12 grudnia 2006 roku   w sprawie:  ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych     &nbs

U C H W A Ł A Nr III/8/2006

U C H W A Ł A  Nr  III/8/2006 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia  12 grudnia 2006 roku   w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości         &

U C H W A Ł A Nr III/7/2006

U C H W A Ł A   Nr  III/7/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy  Raciąż z dnia 12 grudnia 2006 roku   w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru  podatku rolnego       &

U C H W A Ł A Nr II/5/2006

U C H W A Ł A  Nr II/5/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                 

U C H WA Ł A Nr II/4/2006

                      U C H WA Ł A  Nr II/4/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 5 grudnia 2006 r.   w

U C H W A Ł A Nr II/3/2006

                   U C H W A Ł A  Nr II/3/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia 5 grudnia 2006 r.   w sprawie: usta

UCHWAŁA Nr II/6/2006

UCHWAŁA Nr II/6/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Gminy Raciąż z dnia  05 grudnia 2006 roku     w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy Raciąż nowe inwestycje

321103