Przejdź do stopki

Uchwały 2015

Treść

Uchwała Nr VII.43.2015

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.

Uchwała Nr IX.49.2015

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Uchwała Nr IX.51.2015

Uchwała Nr IX.51.2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie międzygminnego z Gminą Miasto Raciąż w zakresie powierzenia zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki publicznej Gminy Raciąż

Uchwała Nr IX.52.2015

Uchwała Nr IX.52.2015

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Raciąż w zakresie powierzenia zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż

321085